Bedrijfsbegeleiding

Bedrijfsbegeleiding is voor veel veehouders de rode draad in hun bedrijfsvoering. Ieder rundveebedrijf heeft zijn vaste bedrijfsdierenarts, die de specifieke kennis over het bedrijf heeft.  Het doel van de bedrijfsbegeleiding is de diergezondheid en de technische resultaten te verbeteren c.q. optimaal te houden.  Tijdens het reguliere bedrijfsbezoek (vaak 1 x per 4 weken) wordt de totale bedrijfsvoering doorgelicht, of aandacht besteed aan specifieke deelgebieden van de bedrijfsvoering: vruchtbaarheid, melkproductie, klauwgezondheid, uiergezondheid en jongvee opfok.  Ook ziektepreventieprogramma’s kunnen aan de orde komen, evenals voeding en huisvesting.

Naast het werk op het bedrijf, begeleiden de rundveedierenartsen met enige regelmaat studiegroepen en geven lezingen. Bovendien wordt met enige regelmaat een deskundige gastspreker uitgenodigd om een lezing voor onze veehouders te verzorgen.  Wij vinden het belangrijk dat er goede informatie op onze bedrijven terecht komt. Door begeleiding, studiegroepen en lezingen proberen wij dit te bereiken.