Bedrijfsgezondheidsplan/ Bedrijfsbehandelplan

Per 1 januari 2012 dient elke melkveehouder samen met zijn of haar dierenarts een zogenaamd 'bedrijfsgezondheidsplan' te hebben opgesteld. Dit bedrijfsgezondheidsplan helpt u om dieren nog gezonder te houden en dient jaarlijks te worden aangepast op de actuele situatie van uw bedrijf.

Borging

Het bedrijfsgezondheidsplan is gericht op de borging van het gezond houden van de dieren, een hoge melkkwaliteit en veilig en gemakkelijk werken. Het bedrijfsbehandelplan is onderdeel van het bedrijfsgezondheidsplan.Het bedrijfsgezondheidsplan beschrijft de volgende zaken met betrekking tot de diergezondheid op uw bedrijf:

  • waar u staat?
  • wat er goed gaat?
  • waar het mogelijk beter kan?
  • wat u kunt doen om deze verbeteringen op een praktische manier uit te voeren?

Met andere woorden: waar liggen de mogelijkheden om uw koppel vee op een praktische manier nog gezonder te houden?

Bedrijfsbehandelplan

Op een bedrijfsbehandelplan staat beschreven hoe u zieke koeien en kalveren dient te behandelen. Een bedrijfsbehandelplan kent een vaste indeling:

  • de diagnose
  • de keuze van behandeling (middel en combinaties)
  • de dosering
  • de toedieningswijze
  • de duur van de behandeling
  • wachttijdsadviezen

Een bedrijfsbehandelplan wordt verplicht i.v.m. de borging van verantwoord en transparant gebruik van diergeneesmiddelen. Een specifiek BBP is speciaal toegespitst op en uniek voor uw bedrijf. Het wordt opgebouwd en aangepast naar aanleiding van bedrijfsspecifieke informatie m.b.t. dierziekten, ziektekiemen en antibioticumgevoeligheid op uw bedrijf. Behandelingen volgens specifiek BBP hebben de hoogste slagingspercentages en het hoogste rendement.