Ontwormen

Voor aanvang van het weideseizoen is het raadzaam een goed plan op te stellen voor de ontworming van vooral uw jongvee. Dit is soms wel moeilijker dan het op het eerste zicht lijkt. Er moeten veel factoren mee gewogen worden: vanaf wanneer gaat welke leeftijd naar buiten, welk grasland heeft u ter beschikking voor deze dieren, heeft er op dit grasland al eerder een kudde volwassen dieren gegraasd, wordt er eerst nog gemaaid, etc.? Overleg vooral ook met een dierenarts voor u een wijziging of beslissing neemt in de wormpreventie op uw bedrijf.

Welke wormen spelen een rol bij rundvee?

Maagdarmwormen

Elk bedrijf, elk rund heeft maagdarmwormen bij zich. Kunst is om de dieren als kalf/pink hiermee in contact te laten komen, waarna dat ze een weerstand opbouwen. Ostertagia en Cooperia zijn de bekendste maagdarmwormen bij rundvee, indien er niet goed nagedacht wordt over de bestrijding op het bedrijf is het risico groot op groeiachterstand bij het jongvee, en uiteindelijk dat de productie van de vaarzen tegenvalt.

Longwormen

Dieren besmetten zich tijdens de weidegang met de larve van de longworm, na drie a vier weken zullen deze larven een volwassen stadium en de longen bereikt hebben, waarna ze op hun beurt eieren uitscheiden, deze worden opgehoest en ingeslikt, waarna ze via de darm de buitenwereld bereiken. Bij lichte besmetting is er een typische hoest (gestrekte hals, tong naar buiten), maar zware besmettingen kunnen longonsteking veroorzaken, of predisponerend werken in uitbraken met pinkengriep.

Omweiden en behandeling

Er zijn meerdere opties als het jongvee voor het eerst naar buiten gaat:

  • behandelen na de weideperiode
  • een bolus inbrengen voor het naar buitengaan
  • ontwormen voor en tijdens de weideperiode
  • of is omweiden voldoende?

De te volgen strategie hangt af van de weidebesmetting (geen besmetting, een lichte besmetting, een zware besmetting) en of de dieren naar buiten gebracht worden met al besmette, oudere dieren. Het is aan te raden samen met uw veearts een op maat gemaakt ontwormingsplan voor uw bedrijf te maken om problemen te voorkomen.

Te goed ontwormen is niet aan te raden, de dieren moeten in hun eerste weideseizoen immuniteit opbouwen tegen worminfecties. Als de dieren geen natuurlijke besmetting doormaken dan kunnen op latere leeftijd problemen optreden. Bij zware problemen en moeilijkheden kan er eventueel besloten worden tot longwormvaccinatie.

Diagnose en controle

U kunt controleren of het jongvee genoeg groeit, er zijn tabellen beschikbaar met minimum borstomtrekken in relatie tot de leeftijd, in de meeste managementprogramma’s, maar ook bij ons op de praktijk. U kunt ook bij het opstallen serum pepsinogeen gehaltes laten bepalen bij het jongvee, of een EPG laten uitvoeren op mest (aantal wormeieren per gram faeces om zo de mate van besmetting te bepalen).