Vaccinaties

Vaccinaties rundvee

Er zijn diverse aandoeningen waartegen runderen preventief ingeënt kunnen worden. Zeker met de huidige regelgeving, waarbij het antibioticagebruik omlaag moet, wordt preventieve behandeling en dus vaccineren belangrijker. Tegen onderstaande aandoeningen kan tegenwoordig succesvol bij runderen gevaccineerd worden:

Kalverdiarree

Op veel bedrijven is diarree bij de jonge kalveren een groot probleem. Het resulteert in hoge uitval, veel uren extra werk en kost veel geld. Er zijn bij jonge kalveren 4 belangrijke diarree veroorzakers: Rotavirus, Coronavirus, E.Coli en Cryptosporidium. Er bestaat een goed vaccin voor koeien die het kalf beschermt tegen een Rota-, Corona- en Coli infectie. Deze enting dient eenmalig toegediend te worden bij drachtige koeien, 3 weken tot 3 maanden voor het afkalven. Op sommige bedrijven met een hoge infectiedruk worden de drachtige koeien het gehele jaar gevaccineerd, het streven moet echter zijn om tijdelijk een aantal koeien te vaccineren en na een aantal maanden weer te stoppen. Er bestaat een sneltest voor kalverdiarree om de oorzaak te achterhalen, deze testen kunnen we ter plaatse uitvoeren.

BVD

BVD is een ziekte die op steeds meer bedrijven voorkomt. Bij de ziekte BVD is het grootste probleem het ontstaan van dragers. Deze dragers zijn zelf gevoelig voor allerlei secundaire aandoeningen en ze scheiden continue virus uit, waardoor er weer nieuwe dragers geboren kunnen worden. Om te weten of BVD op uw bedrijf circuleert kunnen we een quick scan uitvoeren. Wanneer deze positief is, is het advies om eerst eventuele dragers op uw bedrijf te zoeken. Wanneer de dragers afgevoerd zijn is het verstandig om te gaan enten tegen BVD om zo te voorkomen dat er nieuwe dragers geboren worden.

Door alle dieren vòòr het insemineren te enten tegen BVD wordt voorkomen dat de vrucht besmet wordt en kunnen er geen (nieuwe) dragers geboren worden. De basisenting bestaat uit 2 injecties met 4 weken ertussen. Daarna moet de enting 1x per 6 maanden herhaald worden. Enten tegen BVD kan ook zinvol zijn zonder een positieve quick scan. Want BVD komen we op steeds weer nieuwe bedrijven tegen en circuleert dus in de omgeving. Door te gaan enten tegen BVD voorkomt u dat BVD ook uw bedrijf treft.

Enten tegen BVD werd de laatste jaren in verband gebracht met het ontstaan van zogenaamde bloederkalveren. Daar hoeft u echter niet bang voor te zijn, want de entstof die hier mogelijk verantwoordelijk voor was is van de markt gehaald en wij gebruiken inmiddels een andere entstof.

IBR

IBR is een zeer besmettelijk virus wat een ontsteking van de voorste luchtwegen veroorzaakt. Wanneer IBR uw stal binnenkomt en de koppel gevoelig is (weinig eigen afweerstoffen) krijgen veel dieren hoge koorts, tranende ogen, neusuitvloeiing en een sterke melkproductiedaling. In het ergste geval kunnen dieren overlijden. Vleesvee is gevoeliger voor IBR dan melkvee. De symptomen van een infectie bij vleesvee zijn heftiger en ze hebben een grotere kans om te overlijden aan een IBR-infectie. Het percentage dieren met afweerstoffen tegen IBR wordt wel eens door de GD onderzocht in de tankmelk. Veel koppels blijken tegenwoordig te weinig afweerstoffen te hebben tegen IBR. Wanneer dit bij uw koeien het geval is kan het verstandig zijn tegen IBR te gaan enten. Hierdoor kan de schade bij een eventueel binnenkomende infectie beperkt worden.

Daarnaast is het voor handelstallen en andere bedrijven die (veel) dieren aanvoeren belangrijk om de dieren te beschermen tegen IBR. Deze bedrijven hebben een grotere kans om met het aangekochte vee een infectie binnen te halen. Ook vleesveebedrijven doen er verstandig aan om de dieren standaard te beschermen tegen IBR omdat deze dieren, zoals eerder gemeld, gevoeliger zijn. Wij gebruiken de entstof bovilis IBR Marker. Alle dieren (vanaf 3 maanden) moeten eenmaal geënt worden en dit moet elke 6 maanden herhaald worden. Wanneer op een bedrijf reeds symptomen van een IBR-besmetting aanwezig zijn is het nog mogelijk de rest van de koppel te beschermen d.m.v. een vaccinatie in de neus.

Pinkengriep

Pinkengriep is een besmettelijke luchtweginfectie welke voornamelijk in het najaar/winter bij de dieren jonger dan 1 jaar voorkomt en schade aan de longen veroorzaakt. Een dier wat een (heftige) pinkengriepinfectie heeft gehad zal altijd restschade aan de longen overhouden en nooit meer zoveel melk gaan geven als het potentieel had gekund. Ook voor de pinkengriep geldt dat vleesvee gevoeliger is en eerder kan overlijden aan een pinkengriepinfectie. Daarom geldt ook hier voorkomen is beter dan genezen. Dit kan door middel van vaccinatie.

Wij gebruiken hiervoor Bovilis bovipast®. De registratie van dit middel is vernieuwd en kan nu al vanaf een leeftijd van 2 weken gebruikt worden. Dit is belangrijk voor bedrijven waar de dieren al op jonge leeftijd symptomen van pinkengriep krijgen. De vaccinatie bestaat uit twee injecties met 4 weken ertussen. Er is ook een gecombineerd vaccin wat werkzaam is tegen pinkengriep en BVD. Dit is rispoval3®. Deze entstof kan echter pas vanaf een leeftijd van drie maanden gebruikt worden. Ook deze enting moet tweemaal toegediend worden.

Longworm

Pinken die voor het eerst naar buiten gaan zijn gevoelig voor longworm. Een longwormbesmetting leidt tot hoestende pinken en kan blijvende restschade in de longen geven en hierdoor een verminderde groei en/of melkproductie op latere leeftijd. Daarnaast kan een heftige longwormbesmetting leiden tot longjacht, waarbij de dieren ernstig benauwd zijn en kunnen sterven.

Om dit te voorkomen is het nuttig de pinken voordat ze voor het eerst naar buiten gaan tegen longworm te vaccineren. Hiervoor gebruiken we Bovilis longworm®. Dit moet tweemaal oraal toegediend worden met een interval van 4 weken. De tweede enting dient minimaal 2 weken voordat de dieren naar buiten gaan gegeven te worden.

Ringworm

Ringworm is een schimmelinfectie die ronde kale plekken op de huid veroorzaakt. Het is besmettelijk van dier tot dier (en tot mens). Er is geen medicatie die afdoende en altijd tegen deze schimmel werkt.

Heftige infecties kunnen leiden tot verminderde groei. Om ringworm te voorkomen is de entstof Ringvac® op de markt. Deze moet tweemaal toegediend worden met een interval van 10-14 dagen. Let wel, deze enting kan niet gebruikt worden bij een koppel dieren waar ringworm aanwezig is. Want als besmette dieren geënt worden verergeren de klinische symptomen.

Mastitis

Sinds kort is er een nieuw vaccin op de markt: Startvac®. Dit is bedoeld voor bedrijven die problemen hebben met een verhoogd celgetal en dit niet onder controle krijgen. De koeien moeten hiermee tweemaal tijdens de droogstand gevaccineerd worden. Wij hebben dit vaccin echter nog niet toegepast en hebben er nog geen ervaring mee opgedaan of het afdoende werkt.