Vaccinaties

Q-Koorts

Besmette dieren vertonen meestal geen verschijnselen. Abortus van de lammeren is het meest opvallende verschijnsel. Daarbij kunnen ook dode of slappe lammeren worden geboren. Vaccinatie voor Q-koorts is verplicht voor bedrijven met melkschapen en melkgeiten of lammetjesaaidagen. Ook kinderboerderijen, dierentuinen, zorgboerderijen en houders van schapen in rondtrekkende kuddes dienen hun dieren te vaccineren. Hobbyhouders met minder dan 50 dieren hoeven deze niet te vaccineren maar mogen dit wel.

Rotkreupel

Rotkreupel wordt veroorzaakt door twee bacteriën die voornamelijk in de tussenklauwspleet en loszittende hoorndelen van het klauwtje gaan zitten. Dieren worden kreupel en u ziet ze grazen op de voorknieën. Als u ruikt aan de klauwtjes neemt u een kenmerkende geur waar. In de aanpak van rotkreupel zijn vaccinatie, behandeling, klauwverzorging, een droge omgeving en omweiden erg belangrijk.

Zere bekjes (Ectyma)

Door een pokkenvirus-infectie kunnen beschadigingen en korsten aan de slijmvliezen ontstaan. Meestal zitten de korsten rondom bek en neus van lammeren. Het uier van de ooi kan ook door de lammeren besmet raken, dit kan ervoor zorgen dat de ooi de lammeren minder goed laat drinken. Er is geen behandeling mogelijk wel kunnen de korsten sneller indrogen door gepaste aanpak. Let op! Dit virus is verdraagbaar naar de mens! Was dus goed uw handen!  Vaccineren is alleen mogelijk als er al ziekteverschijnselen optreden, dus in een besmette omgeving!

"Het bloed" (Clostridium-enterotoxaemie)

Het bloed wordt veroorzaakt door een bacterie in de darm. Meestal vallen de beste lammeren letterlijk om. Acute sterfte treedt op door snel vrijkomen van gifstoffen in het bloed. Behandeling komt vaak te laat, dus voorkomen is beter dan genezen. U kunt uw ooien enten zodat de lammeren via de biest beschermd worden. Treedt de ziekte bij oudere lammeren op dan kunnen deze ook geënt worden.

Zomerlongontsteking

Ondanks dat het om “zomerlongontsteking” gaat komt de ziekte niet alleen in de zomer voor. Schapen van alle leeftijden kunnen ziek worden, het komt bij lammeren nogal eens rondom spenen voor. De pasteurella bacterie zorgt voor een snelle afgifte van gifstoffen. We zien acute sterfte voordat er dieren met longontsteking zijn, daarna verschijnselen als een pompende ademhaling en neusuitvloeiing. Het voorkomen van deze ziekte kan doormiddel van een enting. Dit is een gecombineerde enting met het bloed.