In betrokkenheid & deskundigheid

Daarom staan wij 7 dagen per week 24 uur per dag paraat

Meest voorkomende schapenziektes in Nederland

26 May, 2015 12:48

Een gezond schaap haalt 12 tot 15 keer per minuut adem, heeft een pols van 70 tot 90 slagen per minuut en een temperatuur tussen de 38,5 en 40 graden Celsius. Wanneer een schaap ziek is veranderd dat natuurlijk. Hoewel er veel verschillende soorten schapenziekten zijn komen ze relatief weinig voor. Wij hebben de meest voorkomende kort voor u op een rijtje gezet.

Rotkreupel

Rotkreupel geeft een ontsteking aan de klauwtjes die veroorzaakt wordt door een bacterie.  Hierbij spelen vocht, temperatuur en (gebrek aan) verzorging van de klauwen een belangrijke rol.  De schapen gaan vaak kreupel lopen en liggen op hun knieën te eten. Door zijn besmettelijke eigenschap kan de aandoening erg hardnekkig in de koppel aanwezig blijven.

Zere Bekjes

Deze besmettelijke virus veroorzaakt een ontsteking van huid en slijmvliezen aan de snoet en soms ook de uiers van het schaap. Na enkele dagen kunnen er blaasjes en korstvorming ontstaan die de dieren weerhouden van eten. Lammeren zijn voor deze virus het meest gevoelig en kunnen deze tijdens het zogen overdragen aan de moeder.

Myiasis (maden)

Myiasis wordtveroorzaak door de blauwgroene vlieg die bij warm en vochtig weer eitjes legt op het schaap. De larven dringen zich vervolgens door de huid en voeden zich aan het vlees, met alle gevolgen nadien. De larven worden vaak opgemerkt doordat de schapen zich veelvuldig schuren.

Zomerlongontsteking

Deze aandoening komt, zoals de naam al suggereert, voor in het voorjaar tot aan de herfst. De bacterie die deze aandoening veroorzaakt kan plotselinge sterfte van opgroeiende lammeren veroorzaken. Bovendien zijn chronisch hoesten en conditievermindering veel voorkomende verschijnselen.

Blauwtong

Blauwtong, of bluetongue, is een virusziekte bij herkauwers en wordt overgedragen door een mug. Het virus veroorzaak hoge koorts, ontstekingen en algeheel ziek zijn. Uiteindelijk leidt de ziekte na enkele dagen tot de dood.

Leverbot

Ook leverbot wordt veroorzaakt door een parasiet die zich in de galgangen van de lever bevindt. De parasiet doorloopt verschillende gecompliceerde ontwikkelingsstadia, de zogenaamde leverbotcyclus. De leverbotbesmetting kan in een acute en een chronische vorm optreden en kan sterfte als gevolg hebben. Klik hier voor meer informatie over leverbot.


Uw dierenarts helpt

In de meeste gevallen kan door middel van de juiste verzorging, vaccinatie en regelmatig controle een schapenziekte voorkomen worden Dierenartsenpraktijk Landsmeer informeert u graag en helpt in de regio’s Zaandam, Purmerend en Amsterdam. Mocht een behandeling toch nodig zijn, zorg dan dat u er snel bij bent en neem contact op met onze veeartsen.