In betrokkenheid & deskundigheid

Daarom staan wij 7 dagen per week 24 uur per dag paraat

Keuringen

U kunt uw paard klinisch laten keuren aan huis door onze erkende paardenartsen . Door een paard klinisch te laten keuren kunnen de aankoop -of verkooprisico’s worden verminderd. Een klinische keuring wordt meestal aangevraagd bij de aankoop of verkoop van een paard/pony. Zo kan er een indicatie van de toestand van het dier worden vastgesteld op het moment dat deze van eigenaar gaat wisselen. Een klinische keuring kan bij een aan -of verkoop wat meer zekerheid bieden maar blijft altijd een momentopname. Als het paard tijdens de keuring in goede toestand verkeert, is dit natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Het paard kan zich zomaar de volgende dag blesseren tijdens het longeren of in zijn nieuwe stal.

Buigproef

Buigproef

Een klinische keuring bestaat uit de volgende punten:

  • Bekijken van aftekeningen en chipnummer controleren
  • Bekijken stand en houding
  • Het luisteren naar de longen
  • Bekijken van het gebit
  • Controleren van reflexen
  • Bevoelen van de benen
  • Buigproef: Nadat het been een aantal seconden in dezelfde houding hooggehouden is moet het paard moeiteloos weg kunnen draven zonder hinken.
  • Longeren op harde en zachte bodem naar beide kanten

Screenen van jonge paarden

Met het screenen van jonge paarden kunnen er in sommige gevallen vervelende en kostbare situaties voorkomen worden voor de toekomst.

Screening formulier

Keuringsformulier