In betrokkenheid & deskundigheid

Daarom staan wij 7 dagen per week 24 uur per dag paraat

Ontwormen

Over het ontwormen van paarden bestaan veel misverstanden en fabels. Om wat duidelijkheid te geven volgt hieronder een uitleg wat wel/niet zinvol is om te doen. Wormen kunnen veel gezondheidsproblemen veroorzaken bij uw paard dus het is zaak hier goed mee om te gaan.

Mestonderzoek

De enige mogelijkheid om te ontwormen is op basis van mestonderzoek. Het voordeel van deze methode is dat u niet steeds hoeft te ontwormen en zo ontwikkeling van ongevoeligheid voor bepaalde ontwormingsmiddelen voorkomt. Dit mestonderzoek vindt plaats in onze kliniek. U kunt zelf wat mest inleveren van uw paard in een potje of zakje. Een kleine hoeveelheid is al voldoende om dit onderzoek uit te voeren. Belangrijk is wel dat het ‘verse’ mest is en dat het niet met de bodem in contact is geweest. Een mestbal van boven op een verse hoop is prima. Bij dit onderzoek worden het aantal eitjes per gram mest bepaald. Dit is een goede indicator of er wel of niet ontwormd dient te worden. Om kosten te besparen kan dit ook gegroepeerd gedaan worden. Tot een groep van vijf paarden kan een betrouwbaar resultaat verkregen worden. Het is verstandig om de mestmonsters van meerdere paarden wel apart aan te leveren. Zo kan bij een uitzonderlijk hoog aantal wormeitjes in een gegroepeerd mestmonster daarna nog individueel onderzoek plaatsvinden om het paard met de hoge ei-uitscheiding op te sporen. Belangrijk is dat u elke vier weken mestmonsters laat onderzoeken. Indien dit niet consequent gebeurt, neemt het risico op een worminfectie toe omdat het paard immers gedurende een langere periode niet meer ontwormd wordt. Paarden ontwormen op basis van mestonderzoek is een prima methode bij dieren ouder dan 5 jaar en bij vaste groepen paarden. Bij jonge paarden en paarden die in groepen worden gehouden waarbij de samenstelling van de groep regelmatig varieert is het verstandiger om volgens een strak schema te ontwormen.

Ontwormen van veulens

Wij adviseren veulens vanaf 10 dagen te ontwormen met ivermectine en dit daarna iedere 6 weken te herhalen. Bij veulens komen ook nog spoelwormen’ voor, deze kunnen onder andere verstoppingen in de dunne darm veroorzaken als de veulens of jaarlingen onvoldoende (of met de verkeerde middelen) ontwormd worden. In verband met de grotere resistentie van spoelwormen tegen ivermectine is het verstanding veulens en jaarlingen ook op 6 en 10 maanden leeftijd te ontwormen met pyrantel (Strongid-P).

Paarden en ezels in één wei

Bij paarden die in contact komen met ezels kunnen ook longwormen (Dictyocaulus arnfieldi) voorkomen. De ezels zelf kunnen drager zijn van deze longwormen, zonder dat ze klinische klachten hebben. Paarden en pony’s krijgen wel klinische klachten en gaan erg hoesten. Regelmatige ontworming (iedere 8 weken) met ivermectine is dan ook belangrijk als paarden en ezels samen geweid worden.

Hieronder volgen nog enkele handvaten bij het ontwormen van paarden:

  • Veel mensen denken dat het aan te raden is om zoveel mogelijk te wisselen van wormmiddel, het omgekeerde is echter waar. Het regelmatig wisselen van product zou resistentie zelfs in de hand werken.
  • Onderschat het gewicht van uw paard niet! Geef liever voor 50kg teveel dan te weinig.
  • Wees bij Shetlandpony’s en veulens zeer nauwkeurig met het doseren van moxidectine (Equest en Equest Pramox).
  • Moxidectine mag niet gegeven worden aan veulens jonger dan 4 maanden, Equest Pramox kan enkel bij een leeftijd hoger dan 6,5 maanden.
  • Heeft u bij een jong paard problemen met spoelwormen, of vermoed u dat dit het geval kan zijn, dan is het aan te raden om het dier voor het ontwormen te laxeren.

De middelen

  • Ivermectine (Eqvalan, Furexel, Eraquell, Equimectin): standaard middel, goede werkzaamheid tegen nagenoeg alle wormen, werkt 8 weken.
  • Moxidectine (Equest, Equest Pramox): goede werkzaamheid tegen nagenoeg alle wormen, maar werkt in tegenstelling tot ivermectine ook tegen larvale stadia. Dit middel werkt langer, 12 weken.
  • Praziquantel (Equimax, Equest Pramox): werkzaam tegen lintwormen, zit als toevoeging bij andere middelen.
  • Pyrantel (Strongid-P): werkt vooral goed tegen spoelwormen en is dus vooral belangrijk bij veulens en jaarlingen